Melakukan lari zig zag adalah bentuk latihan untuk meningkatkan

Melakukan lari zig zag adalah bentuk latihan untuk meningkatkan…

A. Kekuatan
B. Kelemahan
C. Kelincahan
D. Kelentukan
E. Kebugaran

Jawaban :
C. Kelincahan

Baca Juga :  Seseorang tidak akan dapat mencapai kesegaran jasmani apabila tanpa didasari dengan keadaan