Kumpulan Doa Untuk Orang Sakit Perempuan Beserta Artinya

Seperti yang kita tahu bahwa di dalam ajaran Agama Islam, apabila ada salah satu anggota keluarga, kerabat, tetangga, ataupun sahabat yang sedang sakit, maka kita sebagai umat muslim sangat dianjurkan untuk menjenguk mereka dan turut memberikan doa untuk orang sakit perempuan maupun laki-laki supaya mereka segera diberikan kesembuhan oleh Allah SWT.

Mengutip dari buku Fiqh Islam, karya Sulaiman Rajid (2019: 160-161), menjenguk dan memberikan doa untuk orang sakit perempuan ataupun laki-laki pada dasarnya termasuk ibadah yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, dengan menjenguk dan mendoakan kesembuhan orang lain, maka umat muslim juga akan memperoleh pahala dari perbuatan baiknya itu.

Selain bisa berbuah pahala, ternyata menjenguk orang sakit dan memberikan doa kesembuhan bagi orang yang sedang sakit juga bisa berperan sebagai salah satu obat yang bisa memberikan semangat kepada orang yang sedang sakit agar cepat pulih dan sehat lagi. Dengan diberikannnya doa serta dorongan semacam itu, maka orang yang sedang sakit akan merasa lebih bahagia dan semangat untuk sembuh, serta selalu berpikir positif supaya segera sembuh dari penyakitnya.

Memanjatkan doa untuk orang sakit perempuan adalah perbuatan yang sangat dianjurkan oleh Allah SWT dan juga Nabi Muhammad SAW. Dengan mendoakan orang yang sedang sakit, maka kita menunjukkan rasa empati dengan meminta kesembuhan kepada Yang Maha Kuasa.

Selain itu, perbuatan yang satu ini juga pernah beberapa kali dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW saat menjenguk dan mendoakan sahabatnya yang sedang sakit. Sebagaimana yang sudah diriwayatkan oleh Hadist Bukhari dan Muslim.

Di dalam pandangan Agama Islam, sakit adalah cobaan yang sudah menjadi ketetapan Allah SWT. Hal tersebut juga sudah dijelaskan di dalam Al-Quran Surat Al-Anbiyaa ayat 35, artinya:

“Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya). Dan hanya kepada Kami-lah kamu dikembalikan.”

Menurut Ibnu Abas, yakni salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang merupakan pakar dalam ilmu tafsir, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Tafsir Ibnu Jarir mengungkapkan bahwa “Kami akan menguji kalian dengan kesulitan dan kesenangan, kesehatan dan penyakit, kekayaan dan kefakiran, halal dan haram, ketaatan dan kemaksiatan, petunjuk dan kesesatan.”

Doa Untuk Orang Sakit Perempuan

Apabila Grameds mempunyai keluarga, kerabat, teman, tetangga perempuan yang sedang sakit, maka alangkah lebih baik untuk mengucapkan kalimat “Syafakillah”, “Syafahallah”, dan juga “Syafahunnallah”. Ketiga kalimat tersebut mempunyai makna yang sama, yaitu Semoga Allah menyembuhkanmu. Namun, perbedaannya hanya terletak pada cara penggunaan dan orang yang dituju.

Di dalam tatanan Bahasa Arab, “Syafakillah” diucapkan saat orang yang sedang sakit adalah perempuan dan diucapkan langsung kepada mereka yang sedang sakit. Sementara kalimat “Syafahallah” digunakan apabila ingin mengucapkan untuk orang ketiga perempuan, dan “Syafahunnallah” digunakan untuk orang ketiga lebih dari satu perempuan.

Namun sebenarnya, apabila umat muslim ingin memanjatkan doa untuk orang sakit perempuan ataupun laki-laki, maka mereka dapat mengucapkan doa dalam bentuk apapun, asalkan mengandung kalimat dan kata-kata yang baik dan bisa mendorong semangat. Akan tetapi, apabila ingin memberikan doa dalam bahasa Arab, maka berikut ini adalah beberapa bacaan doa untuk orang sakit perempuan atau laki-laki yang bisa diamalkan ketika menjenguk orang yang sedang sakit.

1. Allahumma rabbannaasi, adzhibil ba’sa. Isyfi. Antas syafi. La syafiya illa anta syifa’an la yughadiru saqaman.

Artinya, “Tuhanku, Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit. Berikanlah kesembuhan karena Kau adalah penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Kau dengan kesembuhan yang tidak menyisakan rasa nyeri,”(HR. Bukhari No. 5742, Muslim No. 2191).

2. Syafakillah Laa Ba’sa Thogur In Syaa Allah

Artinya: Semoga Allah memberikan kesembuhan kepadamu (perempuan). Tidak mengapa, Inshaa Allah sakitmu ini membuat dosamu bersih.

3. Imsahil ba’sa rabban naasi biyadikas syifaa’u laa kaasyifa lahuu illa anta.

Artinya: “Hilangkanlah rasa sakit wahai Rabb manusia, di tangan-Mu lah segala kesembuhan, dan tidak ada yang dapat menyingkap penyakit tersebut melainkan Engkau.” (HR. Bukhari Muslim).

Biasanya, Nabi Muhammad SAW akan membacakan doa yang satu ini untuk istrinya yang bernama Aisyah. Itu artinya, doa ini bisa dibacakan untuk mendoakan perempuan yang sedang sakit.

4. Allahumma rabban naas mudzhibal ba’si isyfi antasy-syaafii laa syafiya illaa anta syifaa’an laa yughaadiru saqoman.

Artinya: “Ya Allah Wahai Tuhan segala manusia, hilangkanlah penyakitnya, sembukanlah ia. (Hanya) Engkaulah yang dapat menyembuhkannya, tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan dariMu, kesembuhan yang tidak kambuh lagi.” (HR. Bukhari, no. 5742; Muslim, no.2191).

5. As alullahal ‘azhiim rabbal ‘arsyil ‘azhiim an yasyfiyaka.

Artinya: “Aku mohon kepada Allah yang Maha Agung, Tuhan Arsy yang Agung semoga Dia menyembuhkanmu.”.

Doa yang satu ini bisa dibaca sebanyak 7 kali dan usahakan untuk dibaca sendiri oleh orang yang sakit. Di dalam suatu hadist yang lainnya juga disebutkan bahwa sakit bisa menggugurkan doa, berikut ini adalah lafalnya:
Laa ba’sa thahuurun insyaa Allah.

Artinya: “Tidak apa, semoga menjadi penghapus (dosa), jika Allah menghendakinya” (HR. Bukhari).

6. Allahumma Isyfi ‘abdaka yan`ulaka ‘aduwwan au yamsyii laka ilas shalati.

Artinya: “Ya Allah, sembuhkanlah hamba-Mu yang telah banyak melukai musuh-musuh-Mu dan berjalan untuk melaksanakan shalat untuk-Mu.” (HR. Ahmad).

7. Syafallahu saqamaka, wa ghafara dzanbaka, wa ‘aafaaka fii badanii wa jismika ilaa mudati azalika.

Artinya: “Wahai (sebut nama orang yang sakit) semoga Allah menyembuhkan sakitmu, mengampuni dosamu, menyehatkan badanmu dan jasadmu hingga waktu ajalmu.”

8. Bismillahirrahmaanirrahim, u’idzuka billah al-ahad ash-shamad alladzi lam yalid wa lam yuulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad min syarri maa tajid.

Artinya: “Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku mendoakanmu dengan nama Allah Yang Esa, Yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu, Yang tiada beranak dan tidak pula diperanakkan dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia, dari segala keburuka yang engkau temui.”

9. Laa ilaaha illallaahul ‘Azhimul Haliim. Laa ilaaha illallaahu Rabbul ‘arsyil ‘azhiim. Laa ilaaha illallaahu Rabbus-samaawaati wa Rabbul ardhi wa Rabbul ‘arsyil kariim.

Artinya: “Tidak ada tuhan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, Yang Maha Agung lagi Maha Penyantun. Tidak ada Ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, Rabb (Pemilik) ‘Arsy yang agung. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, Rabb langit dan juga Rabb bumi, serta Rabb pemilik ‘Arsy yang mulia.” (HR. Bukhari dan Muslim).

10. Allāhummasyfi Sa‘dan. Allāhummasyfi Sa‘dan. Allāhummasyfi Sa‘dan.

Artinya: Tuhanku, sembuhkan Sa‘ad. Tuhanku, sembuhkan Sa‘ad. Tuhanku, sembuhkan Sa‘ad. (Lihat Imam An-Nawawi, Al-Adzkar, [Damaskus: Darul Mallah, 1971 M/1391 H], halaman 114).

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa menjenguk dan mendoakan orang yang sedang sakit adalah salah satu hal yang mulia dan bisa mendatangkan pahala, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

“Apabila seseorang menjenguk saudaranya yang muslim (yang sedang sakit), maka (seakan-akan) dia berjalan sambil memetik buah-buahan Surga sehingga dia duduk, apabila sudah duduk maka diturunkan kepadanya rahmat dengan deras.

Apabila menjenguknya di pagi hari maka tujuh puluh ribu malaikat mendoakannya agar mendapat rahmat hingga waktu sore tiba. Apabila menjenguknya di sore hari, maka tujuh puluh ribu malaikat mendoakannya agar diberi rahmat hingga waktu pagi tiba.” (HR. at-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad).

Kata-kata Bahasa Arab Semoga Cepat Sembuh

Terdapat beberapa kata dalam bahasa Arab yang memiliki arti semoga cepat sembuh, dimana kata-kata tersebut seringkali diucapkan kepada orang yang sedang sakit. Namun, apakah Grameds sudah tahu arti yang sebenarnya? Yuk pahami lebih lanjut di bawah ini:

1. Syafakallah

Salah satu Bahasa Arab yang memiliki arti semoga cepat sembuh yang kerap diterima dan diucapkan yaitu “Syafakallah”. Tapi, apa sih arti dari kalimat tersebut? Ungkapan Syafakallah ini ternyata diambil dari hadist shahih yang telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dimana bunyi hadistnya yakni sebagai berikut:

Baca Juga :  Pengertian Sabar, Contoh, dan Manfaatnya dalam Kehidupan

Allahumma rabban naas mudzhibal ba’si isyfi antasy-syaafii laa syafiya illaa anta syifaa’an laa yughaadiru saqoman.

Artinya: “Ya Allah Wahai Tuhan segala manusia, hilangkanlah penyakitnya, sembukanlah ia. (Hanya) Engkaulah yang dapat menyembuhkannya, tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan dariMu, kesembuhan yang tidak kambuh lagi.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Akan tetapi, secara khusus ucapan syafakallah ini ditujukan untuk laki-laki yang sedang sakit. Dimana kalimat yang bisa diucapkan yaitu:

“Syafakallah syifaan ajilan, syifaan la yughadiru ba’dahu saqaman”
Artinya: Semoga Allah menyembuhkanmu secepatnya, dengan kesembuhan yang tiada sakit selepasnya.

2. Syafakillah

Sama halnya dengan syafakallah, syafakillah ini kerap digunakan sebagai ucapan untuk mendoakan seseorang supaya cepat sembuh. Di dalam Bahasa Arab, syafakillah sendiri mempunyai arti:

“Semoga Allah memberikan kesembuhan kepadamu (perempuan).”

Selain itu, doa kesembuhan yang satu ini juga biasanya lengkap dengan bentuk doa yang berbunyi sebagai berikut:

“Syafakillah syifaan ajilan, syifaan la yughadiru ba’dahu saqaman”

Artinya: “Semoga Allah menyembuhkanmu secepatnya, dengan kesembuhan yang tiada sakit selepasnya.”

Apabila syafakallah ditujukan untuk laki-laki, maka syafakillah ditujukan untuk orang yang sedang sakit perempuan. Doa tersebut mengandung harapan supaya tidak akan lagi rasa sakit yang hinggap di tubuh orang tersebut.

3. Syafahullah

Bahasa Arabnya semoga cepat sembuh lainnya yang umumnya dipakai yaitu syafahullah. Berbeda dengan syafakillah, syafahullah ini merupakan doa saat sedang berjauhan. Itu artinya, syafahullah merupakan Bahasa Arab semoga cepat sembuh yang umumnya diucapkan kepada seorang laki-laki yang sedang jauh dengan si pemberi doa. Misalnya saja ada yang memberitahu kita bahwa kerabat jauh sedang sakit. Maka kata yang tepat untuk diucapkan adalah syafahullah.

Hal ini dikarenakan kita tidak mengucapkannya secara langsung kepada mereka, tapi hanya melalui perantara, yakni seseorang yang memberitahu berita tersebut. Syafahullah ini mempunyai arti yakni “Semoga Allah memberikan kesembuhan kepadanya (laki-laki).”

4. Syafahallah

Sama halnya dengan syafahullah, syafahallah juga biasa diucapkan saat orang yang mengucapkan tidak bertemu secara langsung dengan orang yang sakit. Perbedaannya hanya ada di cara penggunaannya, dimana syafahallah digunakan jika orang yang sakit adalah perempuan. Adapun arti dari syafahallah yaitu “Semoga Allah memberikan kesembuhan kepadanya (perempuan).”

Dari penjelasan di atas, dapat kita pahami bahwa Bahasa Arab semoga cepat sembuh dapat berbeda penggunaan bergantung dengan jenis kelamin orang yang sedang sakit dan kondisi saat memberikan doa. Jangan sampai tertukar karena hal itu akan memberikan makna yang berbeda.

Itulah beberapa ucapan dan doa untuk orang sakit perempuan ataupun laki-laki yang bisa digunakan saat ada salah satu anggota keluarga, kerabat, teman, atau tetangga yang sedang sakit.