Eubacteria dapat menghasilkan zat racun pada makanan kemasan kaleng adalah

Eubacteria dapat menghasilkan zat racun pada makanan kemasan kaleng adalah … ( Ujian Nasional 2013/2014)

A. Pseudomonas sp.
B. Thiobacillus ferroxidans
C. Clostridium botulinum
D. Escherihchia coli
E. Acetobacter xylinum

Jawaban :
C. Clostridium botulinum

Baca Juga :  Seorang pelari akan dianggap masuk finish apabila