Edgar adalah seorang pengusaha sukses. Dia berencana untuk mendirikan 10 hotel yang sangat luas di kawasan Jakarta Pusat. Jika Edgar berencana untuk memberi nomor kamar dengan 3 huruf vokal dan 3 angka ganjil yang kurang dari 9 dengan urutan HAHHAA yang mana H mewakili huruf vokal dan A mewakili angka. (Contoh A1UE53 boleh, tetapi AU3E51 tidak boleh).

Edgar adalah seorang pengusaha sukses. Dia berencana untuk mendirikan 10 hotel yang sangat luas di kawasan Jakarta Pusat. Jika Edgar berencana untuk memberi nomor kamar dengan 3 huruf vokal dan 3 angka ganjil yang kurang dari 9 dengan urutan HAHHAA yang mana H mewakili huruf vokal dan A mewakili angka. (Contoh A1UE53 boleh, tetapi AU3E51 tidak boleh).

Jika boleh ada angka ganjil yang sama tapi tidak boleh ada huruf vokal yang sama, maka banyaknya kamar yang harus ada di masing-masing hotel yang akan Edgar bangun adalah ….

A. 750
B. 754
C. 550
D. 384
E. 368

Jawaban:
D. 384

Baca Juga :  Berikut ini yang bukan jenis teks laporan pengamatan menggambarkan atau menjelaskan bentuk, karakteristik atau karakteristik umum adalah